Her finner du dokumenter eller nettsteder det refereres til i forbindelse med leveranser.
Klikk på den røde teksten for å laste ned dokumnetene som PDF-filer.

  1. NLM10 - Alminnelige bestemmelser for levering og montering av utstyr - Klikk her for NLM10

  2. NL17 - Alminelige betingelser for levering av maskiner, samt annet mekanisk, elektrisk og elektronisk utstyr - Klikk her for NL17

  3. TEK 17 - Byggteknisk forskrift - Klikk her for TEK 17
    Vi legger link til TEK 10 da det i noen saker refereres til den - Klikk her for TEK 10

Tilbake