Elite Service Partner i Østfold ønsket bedre inneklima og ny ventilasjon på sine kontorer i Råde. De valgte Helios KWL til sitt næringsbygg. En av utfordringene var å få på plass ventilasjon i et bygg der kontorene har kommet til etterhvert som virksomheten har vokst. Flere kontorer var delt mellom kolleger, samt at de bygget ny kantine/møterom og innvendig trapp. Det var trangt om plassen for ventilasjonsrørene flere steder, men løsningen ble å sette inn 2 aggregater - et i hver ende av bygget. På den måten fikk vi satt inn ventiler og fleksible rør på baksiden av kontorvegger mot lageret og i himling under kontorene.